Antano Kučingio 110 – mečio minėjimas

DIDIS ARTISTAS IR DIDIS ŽMOGUS – ANTANAS KUČINGIS

Rasa BLEBAITĖ, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos mokytoja ekspertė

Gimtinė – Veiveriai, pamokos Veiverių mokytojų seminarijoje, karo mokykla… Galingas, sodrus balsas, įspūdingi vaidmenys – Mefistas Š.Guno „Fauste“, piršlys Kecalas B.Smetanos „Parduotojoj nuotakoj“, Greminas P.Čaikovskio „Eugenijuje Onegine“… Milžiniškas populiarumas Tėvynėje, Paryžiaus, Helsinkio, Stokholmo, Prahos scenos ir… Sibiro lageriai. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, legendinis Lietuvos bosų karalius, politinis kalinys ir tremtinys – Antanas Kučingis. Spalio 18 d. didžiajam maestro būtų sukakę 110 metų.

Prie biusto Antanui Kučingiui

Tikroji solisto pavardė – Kučinskas, kurią jis 1930 m. sulietuvino ir tapo Kučingiu. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir ją baigęs keletą metų dirbo mokytoju. Nepriklausomoje Lietuvoje baigė karo mokyklą, 1927 m. – Kauno muzikos mokyklos A.Kutkaus dainavimo klasę. Iki 1937 m. A.Kučingis dirbo kariniu topografu, o tarnybą baigė majoro laipsniu. Dar tarnaudamas kariuomenėje A.Kučingis jau dainavo teatre. Valstybės teatrui jis atidavė 20 metų (1924-1944 m.), LTSR operos ir baleto teatre dirbo su pertraukomis (1944-1948 m. ir 1957-1961 m.). 1948 metais maestro buvo suimtas ir kalintas Kauno bei Vilniaus kalėjimuose, įvairiuose Rusijos (Mordovijos, Kemerovo, Omsko) lageriuose. Jau būdamas solidaus amžiaus dainininkas nepaprastai kentėjo atskyrimą nuo artimųjų, gimtinės, tačiau nepalūžo, ištvėrė sunkias tremties sąlygas, drąsindamas ir kitus belaisvius. Kartu su kitais kaliniais – įžymiu Leningrado dainininku tenoru N.Pečkovskiu ir estų baritonu  Aadu Regi rengdavo koncertus. Kaliniai jį labai gerbė, apie tai savo knygoje rašo muzikologė O.Narbutienė: “Kas vakarą apie dešimtą valandą A.Kučingis atsiklaupdavo prie savo gulto melstis. Pečkovkis šūkteli: „Molčat, Anton molitsia“. Ir visi nutildavo“. Kučingis buvo nepaprastai principingas, jau grįžęs iš tremties jis vengė duoti interviu sovietų žurnalistams, nedainavo tarybinių dainų. Paskutinė solisto darbovietė buvo Kauno muzikinis teatras, kuriame jis dainavo iki 1970 m. A.Kučingis turėjo puikų balsą, jo vaidybai buvo būdingas išraiškingumas, dramatiškumas. Jis sukūrė apie 70 įsimintinų vaidmenų operose.

Spalio 4 d. Kauno muzikinis teatras paskyrė A.Kučingio atminimui prancūzų

Š.Guno opera "Faustas" - mefistas Tomas Ladiga

kompozitoriaus Š.Guno operą „Margarita“ („Faustas“). Opera scenoje gyvavo 15 metų, ir tą vakarą žiūrovai ją išvydo paskutinį kartą. A.Kučingis ypatingai mėgo Mefistofelio vaidmenį, kuris šioje operoje yra vienas pagrindinių. Senųjų Kauno inteligentų tarpe dar yra menančių šaižų kučingišką Mefisto juoką, jo vikrų stryktelėjimą ant alaus statinės.

Veiverių bendruomenė taip pat nepaprastai didžiuojasi, kad tokio žymaus žmogaus gyvenime šis nedidelis Suvalkijos miestelis užėmė ypatingą vietą. 1899 m. Veiveriuose A.Kučingis gimė, mokėsi senojoje Veiverių mokytojų seminarijoje, kur dabar įsikūrusi A.Kučingio vardo meno mokykla.

Po minėjimo su garbingais svečiais

Tad spalio 23 diena mokykloje buvo skirta maestro pagerbimui – mokytojai padėjo gėlių ir uždegė žvakutes ant A.Kučingio kapo Kauno Romainių kapinėse, klebonas K.Skučas aukojo šv. Mišias Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje,  įvyko minėjimas-koncertas meno mokyklos salėje. Sulaukėme daug garbių svečių, į minėjimą atvyko A.Kučingio sūnus Algimantas, Prienų savivaldybės tarybos narys V.Martinkus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas, vyr. specialistė V.Zujienė, Veiverių seniūnas V.Ramanauskas, T.Žilinsko gimnazijos direktorė A.Raibužienė ir kt. Minėjimą pradėjo meno mokyklos direktorius M.Labanauskas, priminęs susirinkusiems svarbiausius A.Kučingio gyvenimo faktus. A.Kučingio portretą ir muzikinį sveikinimą dovanojo solisto anūkė pianistė Jūratė Šleinytė, ne tik turėjusi laimės bendrauti su savo įžymiuoju seneliu, leisti jo namuose vasaros atostogas, bet ir prisiliesti prie jo muzikinės veiklos – akompanuoti jam. Lumzdeliu virtuoziškai grojo vienuolikmetis maestro proanūkis Vincas Vosylius iš Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos (mokytojas N.Baginskas). Įspūdingą pasirodymą surengė Kauno muzikinio teatro solistas Giedrius Prunskus ir koncertmeisterė Lina Krėpštaitė. Pranešimą „Antanas Kučingis – Lietuvos bosų karalius“ skaitė nenuilstanti kraštotyrininkė Jūratė Dručkienė, dar tarybiniais metais rengdavusi ekskursijas po Lietuvą ir drąsiai pasakojusi neiškraipytą ir nepagražintą mūsų šalies istoriją.

Minėjimas Kauno karininkų ramovėje

Lapkričio 6 d. Antaną Kučingį minėjome įspūdingoje Kauno įgulos karininkų ramovės didžiojoje salėje. Šį kartą koncertavo Kauno muzikinio teatro solistas-bosas, generolo anūkas Tomas Ladiga, atlikęs V.Klovos, J.Karoso harmonizuotas lietuvių liaudies dainas, Dž.Verdžio, Dž.Rosinio operų arijas. Ypač šiltai klausytojai sutiko efektingai atliktą Don Bazilijaus ariją iš operos „Sevilijos kirpėjas“, kurią dainuoti labai mėgo ir A.Kučingis. T.Ladigai puikiai talkino koncertmeisterė Beata Vingraitė-Andriuškevičienė. Savo mintimis ir prisiminimais apie A.Kučingį dalijosi kraštotyrininkas Kęstutis Orinas, dimisijos kapitonas Aleksandras Dagys.

Nuoširdžiai atliekamais kūrinėliais minėjimuose meno mokykloje ir ramovėje A.Kučingį pagerbė geriausieji meno mokyklos mokiniai: mažieji pianistai – šešiametis, dar tik pirmuosius žingsnius žengiantis Matas Šiškauskas ir jau įvairių konkursų laimėtojos Ugnė Orinaitė, Mingailė Skiečiūtė, Viktorija Dabušinskaitė, fleitistės Rosita Bitinaitė, Tautė Gailiūnaitė, gitaristai Radvilė Ardinskaitė, Mantas Sadauskas, akordeonistės Austėja Nivinskaitė, Alma Samoškaitė, elektroniniais vargonais grojo Miglė Kazakevičiūtė, Monika Matusevičiūtė ir Viktorija Spūdytė, o lumzdeliais – Erikas Raškauskas ir Žygimantas Laureckas. Mokinius parengė mokytojai A.Paškauskienė, R.Blebaitė, V.Adomavičienė, N.Ardzevičius, J.Derbutis, K.Gumbrys, A.Ančenkovas, V.Malinauskienė, N.Baginskas, akompanavo A.Mikalkėnas. Dailės skyriaus mokiniai, vadovaujami mokytojų Z.Mateičos ir V.Perštialienės, surengė tekstilės ir keramikos darbų parodą.

Šventinės akimirkos: