Pažink muzikos pasaulį

Spa 07

Štai, po ilgos, gal pilnosios, gal dar ilgesnės pauzės, mūsų meno mokykloje įvyko koncertas, skirtas tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Pagaliau salėje suskambėjo ilgai tylėjęs fortepijonas. …

Mokiniai savo mokytojus sveikino šiltai atliktomis muzikinėmis dovanėlėmis. O mokytojai ir tėveliai džiaugsmingai atsidėkojo gausiais ir seniai girdėtais aplodismentais.

Visą puokštę pianistų koncertui paruošė mokytojos – Rūta Bimbaitė, Rita Rimkienė ir Renata Morkūnienė. O koncertą papuošė dvi jaunosios fleitininkės, kurias paruošė mokytoja Laima Švabauskaitė.  Gerą nuotaiką papildė elektriniais  vargonėliais muzikavęs Vytis Černauskas. Jį paruošė mokytojas  Jonas Derbutis.

Po koncerto mokiniams ,,saldžią“ viktoriną ,,Pažink muzikos pasaulį“ pravedė mokytoja Laima.  Mokiniai linksmai pagilino teorines žinias, už teisingus atsakymus buvo įvertinti saldžiais prizais.