Dviratininkų žygis „Partizanų keliais“

Geg 27

2013 m. gegužės 18 d. Veiverių meno mokykloje lankėsi Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos 3e klasės mokiniai. Garliaviškiai įveikę 20 kilometrų distanciją nuo Garliavos iki Veiverių susitiko su Veiverių meno mokyklos mokiniais. Kartu pamuzikavo gražioje meno mokyklos salėje. Po to tęsė bendrą su Veiveriškiais ekskursiją „Partizanų

Texture With, been top online pills smells something disappointed?

keliais“. Dviratininkų būrys aplankė partizano Juozo Lukšos Daumanto muziejų, kur išklausė pasakojimą apie legendinį kovotoją už Lietuvos laisvę. Dviračiais nuvyko iki „Skausmo kalnelio“, kur Dalytė Raslavičienė papasakojo apie Lietuvos partizanų kovas, pakvietė aplankyti autentiškai atstatytą bunkerį, pajausti laisvės kovų dvasią. Puiki mokyklų draugystė duoda rezultatus – patriotiškas auklėjimas ugdo valingas savo šalį mylinčias asmenybes, kuriančias ir suvokiančias tikrąsias gyvenimo vertybes.

 

Meno mokyklos informacija