Ugdymas

Kviečiame susipažinti su pagrindiniu ugdymo turinį reglamentuojančiu dokumentu – mokyklos ugdymo planu: Ugdymo planas 2017-2018

Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikės programos.

Pradinio muzikinio ugdymo 2 metų trukmės:

1. Akordeono pradinio muzikinio udgymo programa;

2. Elektroninių muzikos instrumentų (vargonų) pradinio muzikinio udgymo programa;

3. Fleitos pradinio muzikinio udgymo programa;

4. Gitaros pradinio muzikinio udgymo programa;

Pradinio muzikinio ugdymo 3 metų trukmės:

1. Fortepijono pradinio muzikinio ugdymo programa;

2. Smuiko pradinio muzikinio ugdymo programa;

Pradinio meninio ugdymo 2 metų trukmės:

1. Pradinio dailės ugdymo keramikos programa;

Pagrindinio meninio ugdymo 3 metų trukmės:

1. Pagrindinio dailės ugdymo keramikos programa;

Pagrindinio muzikinio ugdymo 3 metų trukmės:

1. Akordeono pagrindinio muzikinio udgymo programa;

2. Elektroninių muzikos instrumentų (vargonų) pagrindinio muzikinio udgymo programa;

3. Fleitos pagrindinio muzikinio udgymo programa;

4. Gitaros pagrindinio muzikinio udgymo programa;

Pagrindinio muzikinio ugdymo 4 metų trukmės:

1. Fortepijono pagrindinio muzikinio udgymo programa;

2. Smuiko pagrindinio muzikinio udgymo programa;

Baigus pagrindinę muzikinio ugdymo programą siūloma tęsti mokymąsi pagal FŠPU 3 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

Mokykloje vykdomos trumpalaikės neformalaus švietimo programos:

Vaikų ir suaugusių muzikos mėgėjų programa ( nuo 1 iki 4 metų);

Suaugusių dailės studija ( nuo 1 iki 4 metų);

Veiverių dramos studija (1 metai)