Mokyklos veiklos planavimas

Pagrindiniai mokyklos veiklos planavimo dokumentai:

  • Strateginis veiklos planas (rengiamas trejiems metams)
  • Mokslo metų veiklos programa (rengiama vieneriems mokslo metams)

Maloniai kviečiame susipažinti ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. Taip pat laukiame ir pastebėjimų, pasiūlymų bei kritikos el.p. info@kucingis.lt

Veiveriu strateginis 2016-2018 m. planas

Veiklos programa 2016-2017 m.m

Veiklos programa 2017-2018 m.m