Kontaktai

Mokyklos adresas

Veiverių A. Kučingio meno mokykla

Kodas 191553816
Kauno g. 54, Veiveriai, 59292
Prienų r.
(buvusi Veiverių Mokytojų seminarija)
Tel.: +370 (319) 68130
el.p. info@kucingis.lt

Direktorius Mindaugas Labanauskas el.p. mindaugas@akordeonas.lt

Raštvedė Vilija Krasauskienė el.p. rastine@kucingis.lt

Vyr. finansininkė Domicelė Bačkauskienė  el.p. dbackauskiene@gmail.com